מדריך לבחירת זמנים באנגלית

מדריך לבחירת זמנים באנגלית

 בחירת הזמן הנכון חשובה מאוד לתקשורת רהוטה באנגלית. הקווים המנחים הבאים יכולים לסייע למשתמש באנגלית עסקית להימנע מאי-הבנות מביכות.
טיפים לשימוש בזמנים באנגלית:
 1.      שימוש בהווה. כאשר:
 התנאים או מטרות בהווה
 להסביר את תוצאות הבדיקה
 דנים בנתונים
 מסקנות
 תיאור הליכים 
דוגמאות:
א.      המכירות שלנו נופלים, אנחנו מנסים להפחית תקורות.
ב.      התוצאות מציגות שאין עלייה משמעותית בצריכת מאז 1997.
ג.       חדש מהנתונים מסתבר כי העניין במוצר שלנו גדל.
ד.      אנשי מכירות ידווחו ישירות למנהלי אזור שלהם.

2.      שימוש בעבר פשוט. כאשר:
 מתן מידע רקע
 להסביר למה משהו השתבש
 יעדים או תנאים
 דיווח על פעילויות שהתקיימו בעבר
  דוגמאות:
 א. המתחרים השיקה מוצר חדש ביוני האחרון.
ב. מחלקת כוח אדם החל לראיין מועמדים לפני חמישה חודשים.
ג. אף אחד במשרד ידע מה לעשות עם הבעיה.
ד. בשנת 2009 נתח השוק שלנו עלה ב-12 אחוז אבל הרווחים נפלו.
  רמז: השתמש בזמן עבר כאשר באמצעות מילים או ביטויים מדובר בזמן או תאריך, כגון:
 לפני כמה חודשים
 באותו הזמן
 "ואז" (במשמעות של "בזמן הזה)"
 בשנת 1999
 בשבוע שעבר (שנה, חודש, זמן, וכו ')
 3.  שימוש העתיד. כאשר:
 קבלת תחזיות על אירועים עתידיים
 נאמר משהו שלא יצטרך להיעשות בעתיד
 מדברים על דברים שלא יושלמו בעתיד
  דוגמאות:
א. אנו צופים כי המכירות יגדלו.
ב. נזדקק לשדרג את מערכת המיחשב מתישהו השנה.
ג. ב-; 2016 יהיה לנו חמישה משרדים חדשים באירופה.
  4.  שימוש המושלם. כאשר:
 ביצוע הכרזות רשמיות
 החלטות
 לבטא משהו עם רלוונטיות הנוכחי
  דוגמאות:
א. עובדים חדשים קיבלו תנאים טובים.
ב. המנהלת החליטה להתפטר ולא להתמודד עם השערורייה.
ג.  המשכורות ירדו ב- 1.5% במונחים ריאליים מאז שנת 2001.
  רמז: השימוש במושלם עם מילים וביטויים כגון:
לאחרונה
עד כה
לעולם לא
עדיין
לאחרונה
רק

עד עכשיו
 Tips for verb tense usage:


1. Use the present tenses when:
 •  stating present conditions or objectives
 •  explaining test results
 •  discussing data
 •  stating conclusions
 •  describing procedures

Examples:
1. Our sales are falling and we are trying to decrease overheads.
2. The results show no significant increase in consumption since ‘97.
3. New figures indicate that interest in our product is growing.
4. Old working practices are slowing down production.
5. Sales people report directly to their regional managers.

2. Use the simple past tenses when:
 •  giving background information
 •  explaining what procedures were followed
 •  explaining why something went wrong
 •  stating past objectives or conditions
 •  reporting on activities that took place in the past

Examples:
1. Our competitors launched a new product last June.
2. The personnel department began interviewing candidates five months ago.
3. Nobody in our regional office knew what to do about the problem.
4. Our previous philosophy was to provide share-holder value.
5. In 2009 our market share rose by 12% but overall profits fell.

Hint: Use the past tenses when using words or expressions that express time or date, such as:
 •  some months ago
 •  at that time
 •  ‘then’ (when it means ‘at that time’)
 •  in 1999
 •  last week (year, month, time, etc)

3. Use the future tenses when:
 •  making predictions about future events
 •  stating something that will have to be done in the future
 •  talking about things that will be completed in the future

Examples:
1. We predict that sales will increase throughout Q3.
2. We will need to upgrade the computer system sometime this year.
3. By 2005, we will have five new offices in Europe.

4. Use the perfect tenses when:
 •  making official announcements
 •  stating decisions
 •  expressing something with current relevance

Examples:
1. The new employees have been offered generous stock-option plans.
2. The chairman has decided to resign rather than face scandal.
3. Salaries have decreased by 1.5% in real terms since 2001.

Hint: Use the perfect tenses with words and phrases such as:
 • recently
 • so far
 • never, ever
 • yet
 • lately
 • just
 • up to now