השימוש באותיות גדולות באנגלית

השימוש באותיות גדולות באנגלית

  
לא כמו בעברית, השפה האנגלית עושה שימוש נרחב באותיות גדולות - להלן שמונה מצבים בהם חייבים להשתמש באותיות גדולות:
 
  •  באות הראשונה בכל משפט:
During the past two months we have raised $1,000,000.

  • במילים הראשיות בכותרת (למעט מילות יחס ומילות קישור) :
Proposal to Expand and Develop the Market

  • בשמות של ספרים (למעט מילות יחס ומילות קישור):
My First Ten Years in the Business

  • במילה הראשונה של רשימת פריטים, במידה והפריט מופיע כמשפט מלא:
Item three: Why should employees pay for lunch at work?

  • בנוטריקון:
Since 1999 the WTO has welcomed several new members.

  • בשמות של ימים וחודשים:
The meeting is set for the first Monday in September.

  • בשמות של חברות, בניינים ורחובות:
IBM is located in Asia House, on Shaul Halmelach Street.

  • בשמות של אנשים:
Jim Fairbanks will be presenting the sales figures for Q4 at 6pm.